Gerrit van der Maaten

Directeur HRM bij LeasePlan Nederland N.V.

linkedin

Mijn visie

Gerrit van der Maaten is Directeur HRM bij LeasePlan Nederland N.V. 'Je bent verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling en carrière.’

 

Visie en actualiteit

 

Wat is uw visie op werken en organiseren in de verdere toekomst, laten we zeggen 2025?
Ik denk dat de rol van HR gaat veranderen; we worden meer ondersteunend aan de business en moeten hen bijvoorbeeld helpen om targets te halen. Bij LeasePlan werken we met targets waarop zowel wij als de business worden afgerekend. HR heeft ook direct invloed op het resultaat: Als een vacature niet tijdig wordt ingevuld doordat we een cv te lang laten liggen, verliezen we orders.

Wat is volgens u de toegevoegde waarde van HR in de organisatie van de toekomst?
De toegevoegde waarde van HR in de organisatie is het helpen van de business om zijn targets te halen.

Welk HR thema speelt momenteel in uw organisatie?
Wij hebben lopende projecten over duurzame inzetbaarheid en diversiteit en we zijn actief bezig met onze talenten. Daar komen leuke dingen uit; in het kader van employability bieden wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om collega's die met zwangerschapsverlof gaan, te laten vervangen door andere collega's. Zo zijn al veel mensen tijdelijk gewisseld van baan binnen de organisatie. We interviewen deze mensen vervolgens over hun ervaringen.

Wat is het kenmerk van de ideale HR directeur?
Moeilijk; maar 'omgaan met mensen', vind ik zelf erg belangrijk en dat is ook waar mijn kracht ligt. Daarnaast ben ik ook operationeel bezig. Bijvoorbeeld met het selecteren van high potentials; zo kan ik de cultuur bewaken. Ik wil meedraaien met de business en niet van afstand regeren.


Stellingen over HR


De komende jaren zal het vaste medewerkersbestand van multinationals met misschien nog wel 50% dalen.
Misschien. Iedereen heeft het erover, maar niemand weet precies wat het zal worden. Duidelijk is in ieder geval dat de aantallen zullen dalen.

De rol van manager zou niet door één en dezelfde persoon vast uitgeoefend moeten worden, maar moeten rouleren (gedeeld leiderschap).
Ik zeg nee, ook al vind ik het een interessante ontwikkeling die ik zeker volg.

De output van de medewerker bepaalt de beloning. Leeftijd, opleiding of ervaring spelen geen rol.
Ja daar ben ik het mee eens. Uiteindelijk gaat het daarom in veel organisaties.

De werkgever is verantwoordelijk voor de employability van uitstromende werknemers.
Nee de werkgever is niet verantwoordelijk maar heeft wel een taak. Wij hebben een loopbaanadviseur die medewerkers daarmee helpt. Daarnaast stimuleren wij bewegen en als iedereen daar actief mee bezig is, dan blijf je employable. Maar uiteindelijk is een medewerker zelf verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling en carrière

Wetten om de medewerker te beschermen, hebben in de praktijk vaak het tegenovergestelde effect.
Ja dat zie je bij de wet Werk & Zekerheid die op 1 juli 2015 is ingegaan wel. Maar dat geldt niet altijd, toch?

Mensen verbinden zich in de toekomst niet langer aan een organisatie, maar aan een uitdagende inhoudelijke klus.
Ik ervaar dat nog niet

De werkgever moet zich bemoeien met privézaken van medewerkers daar waar ze invloed kunnen hebben op het werk.
Een mooi voorbeeld is de vitaliteit van een medewerker. Als je fit bent, zit je lekker in je vel en, ik trek hem door naar je werk, doe je je werk beter. Je kunt medewerkers stimuleren om gezond te eten en te sporten, maar bemoeien vind ik al te ver gaan.

De komst van e-HRM heeft de rol van HR drastisch veranderd.
Nog niet maar dat is onderweg.

Hr moet meer aandacht hebben voor metrics, analytics en big data.
Ja klopt, alhoewel het echt aantonen (business case) lastig blijft bij HR

Om de HR Business Partner van de toekomst 'op te leveren' moet het onderwijs(systeem) grondig op de schop.
Nee hoor. Ik verwacht ook niet dat het onderwijs mensen opleidt voor een rol van business partner binnen LeasePlan. Een school kan dat niet echt doen; wij zijn daar zelf verantwoordelijk voor.

De pensioenregeling moet worden afgeschaft. Iedereen krijgt dan tegen dezelfde kosten een loonsverhoging.
Daar hebben we wel eens over nagedacht, maar ik ben niet overtuigd. Ook vind ik dat je als goede werkgever een zorgtaak hebt. Mensen onder de veertig denken nog niet aan hun pensioen, maar voor je het weet is het te laat

In de toekomst hebben werknemers andere kennis en vaardigheden nodig dan nu.
Ja klopt. Je hoeft de kennis niet meer paraat te hebben maar vooral weten waar je het kan vinden.

Voor duurzame inzetbaarheid is mentale fitheid belangrijker dan fysieke fitheid.
Allebei even belangrijk!

Change is onderdeel van HR.
Helemaal mee eens.


Associeer op de volgende woorden

 

Innovativiteit
Mooi!

Ondernemerschap
In een groot bedrijf? Lastig.

Connectiviteit
Nodig!

Wendbaarheid
Superbelangrijk voor iedere medewerker, HR voorop!

Eigenaarschap
Je bent verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling en carrière.

 


HRtop100