Jos van der Steen

Vice President Human Resources bij Equens

linkedin

Mijn visie

'Arbeidsmarktmobiliteit zal drastisch toenemen'

Hr kan en moet zich verder ontwikkelen, stelt Jos van der Steen, Vice President Human Resources bij Equens. Scholing, ict, daarin zijn stappen te maken. Maar het vak hoeft niet zo grondig op de schop als menigeen stelt. Personeelsadministratie moet een solide basis blijven en prestatiebeloning moeten we niet te ver doordrijven. 'Onze pensioenen zijn geweldig geregeld.'

Wat is uw visie op werken en organiseren in de verdere toekomst, laten we zeggen 2025?
'Ik verwacht dat we in het jaar 2025 medewerkers hebben die regelmatig in andere bedrijven zullen werken. Nu hebben bedrijven specialisten in huis die ze soms twee maanden niet nodig hebben. Straks zal zo'n medewerker in die twee maanden elders gaan werken. De arbeidsmarktmobiliteit en de mobiliteit zullen dus toenemen. We zullen veel meer gaan werken met een learning management systeem, dus hebben we veel beter inzicht in de kwaliteiten en competenties van medewerkers. Daardoor kunnen we ook veel beter inspelen op de opleidingsnoodzaak van een bedrijf.'


Welk hr-thema heeft uw speciale interesse en waarom?

Opleiding. Er wordt veel geld aan besteed en niet altijd efficiënt en effectief. Dit kan en moet beter.


Welk hr-thema speelt momenteel in uw organisatie?
Afbouw en reorganisatie.


Waar wordt in z'n algemeenheid binnen hr nu veel tijd aan besteed?

Aan werving en selectie.

Aan welk thema zou hr veel aandacht moeten besteden met oog op de toekomst?
Leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Wat is het kenmerk van de ideale hr-directeur?
De ideale hr-directeur heeft zowel een financiële als een hr-achtergrond en is in beide vakgebieden geschoold. Hij of zij is iemand die te allen tijde gevraagd en ongevraagd adviezen geeft en bij voorkeur het leuk vindt om te luisteren. Hij of zij moet gevoel voor humor hebben, absoluut stressbestendig zijn en dicht bij de hr-afdeling staan. Hij of zij is niet bang om beslissingen te nemen en geeft het voorbeeld .Hij of zij moet het vak echt begrijpen, hierin zelf hebben gewerkt en daardoor in staat zijn mee te denken en mee te praten. Hij of zij moet meer intern gericht zijn dan op alle seminars aanwezig te zijn. Uiteraard wordt het bijhouden van de ontwikkelingen in het vakgebied bijna vanzelfsprekend opgepakt. Het is dus een duizendpoot die het leuk vindt om te veranderen en te doen veranderen.

Stellingen over HR

De komende jaren zal het vaste medewerkersbestand van multinationals met misschien nog wel 50 procent dalen
Nee, het bestand van vaste medewerkers zal zeker dalen, bijvoorbeeld door efficiency en automatisering. Maar een daling van vijftig procent lijkt mij erg hoog.

De rol van manager zou niet door één en dezelfde persoon vast uitgeoefend moeten worden, maar moeten rouleren (gedeeld leiderschap)
Nee, dat lijkt me helemaal geen goed idee. Het is juist belangrijk dat er op een heldere, consistente manier leiding gegeven wordt. Dat is erg lastig als steeds iemand anders de leiding heeft.

Vakmanschap (van een specialist c.q. professional) zou meer waardering moeten krijgen. De beloning zou ook hoger moeten zijn dan die van managers
Functies moeten te allen tijde uniform gewogen worden via een goed FUWA-systeem. Als dat gebeurt kan een specialist hoger ingeschaald worden en daar is niets mis mee. Als dat maar is vastgesteld op een onafhankelijke manier.

Organisaties hechten teveel waarde aan opleidingen en diploma's. Praktijkervaring zou hoger gewaardeerd moeten worden
Ja, opleidingen en diploma's zijn niet altijd belangrijk; eerder verworven competenties kunnen net zo waardevol zijn.


Mensen moeten worden beloond naar prestatie, leeftijd zou geen rol moeten spelen

Eens; leeftijd zou geen rol moeten spelen. Maar alle beloning toekennen op basis van prestatie, is wel te veel van het goede.


De vastgelopen arbeidsmarkt trekt niet vanzelf vlot, dit vraagt om grondige ingrepen

Daar ben ik het helemaal mee eens. Het antwoord heb ik ook niet, maar we zullen inderdaad andere paden moeten gaan bewandelen. Het zou goed zijn om daarover met een aantal specialisten van gedachten te wisselen.

Mensen verbinden zich in de toekomst niet langer aan een organisatie, maar aan een uitdagende inhoudelijke klus
Ja, dat zal inderdaad steeds vaker gaan gebeuren en daar zijn bedrijven (nog) niet op ingericht.

De hr-afdeling is zo druk met administreren, dat zij vaak onvoldoende toekomt aan de zaken die veel meer het verschil maken
Nee, hier ben ik het niet mee eens. Vergeet niet dat een deugdelijke personeelsadministratie de basis is van ons werk. Daar moet echter niet meer tijd aan worden besteed dan strikt noodzakelijk is. Strikt noodzakelijk betekent dat de personeelsadministratie volledig moet kloppen. Te laat salaris uitbetalen kan en mag niet gebeuren. Als je loon niet klopt zit je ook niet te wachten op een hr-afdeling die zich bezig gaat houden met de bovenkant van de functie.

Schulden bij werknemers vormen een groot probleem. De werkgever mag en moet zich hier meer mee bemoeien
Eens. Hij mag zich daar in zoverre mee bemoeien dat de medewerker aangesproken wordt op de kwaliteit van zijn werk. Die mag niet leiden onder zijn of haar problemen.

Hr heeft een gebrek aan affiniteit met ict
Over het algemeen is dat zo, hoewel ik in een ict-bedrijf werk waar dit probleem niet speelt.

Zonder inzet en gebruik van geavanceerd e-hrm, inclusief interne social media, kan geen sprake zijn van modern en goed werkgeverschap
Nee, dat is niet waar. Er zijn vele voorbeelden dat het ook zonder. Het gaat erom dat je laat zien dat er goed werkgeverschap bestaat en dat je er oprecht mee bezig bent.

Hr moet meer aandacht hebben voor metrics en analytics
Ja, helemaal mee eens. Je moet weten wat er speelt, onderzoeken, analyseren en kpi's hebben. Daarnaast moet je gewoon blijven nadenken en je laten helpen door de cijfers. Blijf wel toetsen of die kloppen, want je moet niet als een blind paard achter cijfers aan gaan rennen.

Om de hr business partner van de toekomst te leveren, moet het onderwijs(systeem) grondig op de schop
Nee. Het moet wel anders en beter, maar of het volledig op de schop moet vraag ik mij af. Als gecommitteerde en deeltijdleraar van een opleiding P&A heb ik dat zelf ervaren. De school loopt achter, mist vaak de aansluiting met de actualiteit en leert studenten onvoldoende om internationaal te denken.


Individuele keuzes in pensioenregelingen zijn onzin, werknemers kunnen deze keuzes helemaal niet maken

Nee. Werknemers zullen wel moeten kiezen. Laten we eens beginnen om te kijken of wij binnen hrm de medewerkers kunnen adviseren. Ik zou beginnen met het vergroten van de kennis over pensioenen bij hrm. Ik vind dat we daar ernstig tekort schieten.


De pensioenregeling moeten worden afgeschaft. Iedereen krijgt dan tegen dezelfde kosten een loonsverhoging

Onzin; pensioenen zijn perfect geregeld in Nederland. Het is echter een van de duurste arbeidsvoorwaarden waar we blijkbaar niets van snappen.


Welke vraag MOETEN wij aan de volgende hr-directeur die wij interviewen stellen?

Wat moet de rol van de vakbonden worden in het arbeidsvoorwaarden overleg van de toekomst.

 


HRtop100