arjen kuijper

Arjen Kuijper

HR-directeur bij Trigion 

linkedin icon

‘Hoe krijg je hoofd, handen en hart verenigd?’

Een echt mensenmens, zo typeert Arjen Kuijper, HR-directeur bij Trigion zichzelf. In welke rol Kuijper ook zit, het samenbrengen en het verbeteren van samenwerken van en tussen mensen staat bij hem altijd voorop. ‘Hoe kan je mensen effectief laten samenwerken door de business heen, zodat silo’s verdwijnen en uiteindelijk de resultaten verbeteren? Dat is de rode draad in mijn carrière geweest.’

Kuijper startte zijn loopbaan bij Philips en is daar ‘door het bedrijf heengegaan’. Van Shanghai tot Detroit; van de operatie tot Hoofd HR; Kuijper heeft alle hoeken van het bedrijf en de wereld gezien. Daar leerde hij onder andere hoe belangrijk strategie-executie is. Een mooie strategie is leuk, maar als de uitvoering daarvan mislukt heb je er niets aan. Kortom, een strategie-verhaal moet medewerkers echt bereiken. Kuijper ziet dat dan ook als een van de hoofdtaken van HR. ‘medewerkers moeten voelen en begrijpen waarom we er samen mee aan de slag moeten gaan’. Dankzij de internationale ervaring van de HR-directeur, weet hij ook dat je in elke cultuur weer anders met de implementatie van die strategie om moet springen. ‘Cultuurverschillen hebben een grote impact op de effectiviteit van samenwerking, als je je er niet van bewust bent. In Nederland is het vaak ‘goed’ als je veel aan het woord bent en je mening geeft. Dat is in China bijvoorbeeld heel anders. Daar is zomaar wat en veel spreken onbeschoft’. Daar is dus een rol voor HR weggelegd. ‘HR kan juist op betrekkingsniveau impact hebben, niet alleen inhoudelijk,’ zegt Kuijper daarover. ‘Als HR moet je kijken naar wat je strategie is en hoe je dat gaat vertalen naar strategie-executie. Wat ga je inhoudelijk doen, maar ook op dat betrekkingsniveau? Hoe krijg je hoofd, handen en hart verenigd? Hoe krijg je teams goed werkend en hoe zorg je ervoor dat je weet wat hun doel is?’

‘Iemands performance is heel contextueel bepaald. Je moet de goede mensen bij elkaar zetten’

Elk bedrijf bestaat voor Kuijper uit groepen mensen die samen meer kunnen doen dan alleen. ‘En niet alleen uit sterspelers,’ zegt hij daarbij. ‘Iemands performance is heel contextueel bepaald. Je moet de goede mensen bij elkaar zetten. Daar ben ik eigenlijk altijd mee bezig geweest.’ En ook mensen en hun competenties en functies goed op elkaar aan te laten sluiten. Wat is daarbij Kuijpers inspiratiebron? ‘De business, filosofie, psychologie én muziek.’ Hij moet even lachen. ‘Ik geloof heel erg dat je ritme in een organisatie moet brengen, anders gaan mensen niet mee en krijg je dingen niet gedaan.’ Met die eerste doelt Kuijper erop dat hij HR ziet als geïntegreerd met de business. ‘HR kan veel automatiseren en digitaliseren. Dat is een hygiënefactor. Je echte impact zit in hoe je mensen aanstuurt, hoe je mensen mobiliseert, en hoe je ervoor zorgt dat je de juiste capabilities hebt voor een bedrijf. Dat is echt een onderdeel van je hele businessmanagement.’

Veel inspiratie haalt Kuijper ook op uit neurowetenschappen. ‘David Rock heeft daar bijvoorbeeld veel over geschreven. Hoe zit menselijke interactie in elkaar? Hoe duw je mensen van je af en hoe krijg je mensen mee? Als ik jou bijvoorbeeld advies geef, dan doet dat iets met de status die je zelf ervaart. De eerste reactie is vaak een afweerreactie. Maar als je je daar bewust van bent, kan je er ook iets mee doen.’ Kuijper zou graag zien dat we meer met de psychologie en gedrag van mensen doen in bedrijven. Dat gebeurt volgens hem nog veel te weinig. ‘Heel veel managementstijlen sluiten helemaal niet aan op wat je wilt bereiken.’ Om daar wat aan te doen is het volgens Kuijper nodig om een CHRO in de board te hebben. ‘Het ligt er natuurlijk aan wat voor bedrijf je hebt, maar belangrijke thema’s voor een CHRO zijn cultuur, gedrag, capabilities en kosten. En dat in connectie naar je strategie. Hoe ga je dat inzetten om je visie te bereiken? Hoe kan je goede mensen binnenhalen, hoe organiseer je de interne dialoog over de uitvoering van je strategie? Als je dan geen CHRO hebt, die kijkt naar de factor mens en gedrag, dan wordt het heel snel een technisch verhaal. Dan verlies je een groot stuk van de kracht van je bedrijf.’

Trigion, onderdeel van Facilicom, is een belangrijke speler in de beveiligingsbranche. Daar zijn nu allerlei nieuwe ontwikkelingen gaande, denk bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en beveiliging op afstand. Het wordt volgens Kuijper technischer, waarbij de factor ‘mens’ erg belangrijk zal blijven. ‘Trigion heeft een strategie ingezet waar het van het leveren van beveiliging gaat naar het creëren van veiligheid. Daarbij gaan de mens, techniek en data hand in hand, om een totaalproduct aan de klant leveren. Om deze strategie goed neer te zetten is een goede interne samenwerking tussen verschillende onderdelen cruciaal. Daar is Kuijper nu volop mee bezig. Agile werken sluit daar goed bij aan. Intern is de organisatie de eerste stappen aan het zetten richting deze werkvorm. Een manier van werken waarvan Kuijper erg is gecharmeerd. ‘Het vraagt om een lange adem, want het zijn steeds kleine stapjes. Maar hoe enthousiast ook, het is ook een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Lean werken hadden we altijd al in fabrieken met multidisciplinaire teams en het visualiseren van zaken. Wat nieuw is met scrum, is dat je niet meer lineair naar projecten gaat kijken, maar adaptief, en samen, met name met de mensen op de werkvloer. Dat speekt Kuijper aan: de mensen zelf verbeteringen laten verzinnen en uitvoeren. Dat betekent ook een stuk loslaten als management, en van technisch naar adaptief gaan in de aanpak. Dat zijn hele belangrijke thema’s.


‘Als je geen autonomie hebt, dan krijg je een soort breinstoring’


Wat zijn de thema’s die verder in de organisatie spelen? Binnen Facilicom speelt duurzame inzetbaarheid een belangrijke rol. Zo zijn ze onlangs gestart om bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief te gaan bemiddelen. Maar ook HR digital is een belangrijk thema in de organisatie. En die thema’s sluiten eigenlijk allemaal op elkaar aan. ‘Dat gaat van recruitment tot de aanname. We zijn bezig om een cultuur neer te zetten, van de beveiligingsbeambte tot mijzelf. En dat kan je alleen samen doen. Data, techniek en mensen moeten op alle thema’s gaan samenwerken. Het gaat om je gedragingen. Wat maakt het verschil? Daar moet je een verhaal van maken dat mensen echt geloven, en vervolgens vertalen naar instrumenten en capabilities.’ Daarmee hangt ook samen dat de organisatie meer toegaat naar multidisciplinaire en kleine teams. Kuijper wil dat over een periode van twee of drie jaar gaan doen. ‘Ik wil geen groot programma. Dus je moet gewoon volhouden en gaan doen. Dan zie je ook dat mensen het leuk vinden.’ Ze geven daarbij ook meer autonomie aan de medewerkers. De neurowetenschappelijke kant van Kuijper komt daar weer naar boven: ‘Als je geen autonomie hebt, dan krijg je een soort breinstoring, dan val je stil en krijg je afstand.’ Daarom is Kuijper ook zo voor scrum werken. ‘Je betrekt mensen actief bij hun eigen werk, ergo je vergroot hun autonomie en dus hun betrokkenheid. Mensen nemen de verantwoordelijkheid ook, omdat ze die krijgen.’

Bang dat robots ons werk overnemen is Kuijper in elk geval niet, al waarschuwt hij wel dat het voor een verharding kan zorgen. Dus behoudt vooral die menselijke kant in het werk, en ook het plezier. ‘De nieuwste megatrend is dat we nu heel data-gedreven gaan worden met algoritmes. Je kan steeds meer automatiseren, maar wat er overblijft is de menselijke factor in je bedrijf. We kijken nu heel erg naar de toegevoegde waarde van productiviteit, maar we worden zometeen door machines daarin verslagen. Dus wat maakt ons in de toekomst als mens bijzonder en hoe kan je dat gebruiken?’ Daarom pleit Kuijper voor een veel meer psychologische en filosofische manier van besturen, waar we het eerder in het gesprek ook al kort even over hadden. ‘Alles wordt straks heel erg open, alles wordt gedeeld, dus met productiviteit en techniek kun je je straks niet meer onderscheiden als bedrijf. Dus moet je zorgen dat je de menselijke factor binnenkrijgt en behoudt, met het oog op wat belangrijk is in de toekomst. De functie van HR gaat niet meer human resources zijn, maar wordt veel meer opgebouwd rond de humanisering of menselijkheid in je bedrijf. De mens gaat in de toekomst echt de differentiërende toegevoegde waarde zijn.

HRtop100