Foto Marion Verburgh 2

Marion Verburgh

HR-directeur bij CBS 

linkedin icon

‘HR-medewerkers mogen ook best meer datagedreven voorstellen doen’

Vrijwel dagelijks zijn de statistieken van het CBS in het nieuws. De organisatie meet zo ongeveer alles wat er te meten valt op economisch, sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. Er lopen dus veel mensen rond die gek zijn op cijfers en voor wie het CBS het summum is om te werken. Marion Verburgh, is sinds tweeënhalf jaar HR-directeur bij de organisatie. ‘What you see is what you get hier. Als men ja zegt is het ja, dan kom je ook echt verder. En de schaalgrootte van de organisatie maakt dat je end-to-end dingen in gang kan zetten én kan afmaken.’

Verburgh startte haar carrière na een studie Nederlands als communicatieadviseur. Gedurende haar loopbaan schoof dat steeds meer op naar HR. Na een postacademische opleiding personeelswetenschappen had zij verschillende functies, waarbij ze afwisselde tussen generiek en specialistisch HR. Voordat ze bij het CBS terechtkwam, zat Verburgh bij de NS. Een organisatie die, naar eigen zeggen ‘heel erg onder je huid gaat zitten.’ Toen ze zich op haar volgende stap aan het oriënteren was, merkte ze dat ze meer focus op de inhoud wilde. ‘De NS is een publieke organisatie, maar ook een hele politieke organisatie’. Verburgh vond in 2016 een nieuwe uitdaging bij het CBS. ‘Het was voor mij  wennen dat alle ondersteunende functies hier in één divisie zitten, en dat die divisie wordt gemanaged door een directeur.’ Dat houdt in dat Verburgh ‘vakdirecteur’ is. Daar ziet zij inmiddels wel de voordelen van in: ‘Als vakdirecteur val je onder een directie en heb je wel de grootste mogelijkheid om inhoudelijke focus te houden en samen met de directieleden stappen te zetten daar waar je het nodig vindt.’

‘Niets is wat het lijkt als je maar goed kijkt’

Voor Verburgh houdt dat in dat ze bijvoorbeeld een aantal opdrachten heeft opgepakt om creatieve oplossingen te bedenken voor knelpunten in de organisatie. Ze geeft een voorbeeld binnen het domein van Learning & Development.  Verburgh legt uit dat het ontwikkelbudget per medewerker niet genoeg is om de gewenste interne vakopleidingen te financieren. Dus ging Verburgh nadenken over hoe ze tóch binnen het CBS het opleidingsaanbod naar een hoger niveau kon tillen. Het antwoord bleek voor de hand te liggen: de organisatie heeft veel vakinhoudelijke experts en hoogleraren in dienst, dus waarom niet gebruik maken van de kennis in huis? ‘Dat gebeurde al wel, maar door dat beter te stroomlijnen kunnen interne curricula worden ingericht.’ Met deze invalshoek ging Verburgh aan de slag en is de organisatie inmiddels bezig om de CBS Academy op te richten. De academy an sich is wellicht als concept niet heel vernieuwend, maar de manier waarop ze deze tot stand brengen wel. ‘Met de CBS Academy bieden we een interessante mogelijkheid voor data scientists om werken en leren te combineren. Binnen de overheid is veel behoefte aan meer datagedreven werken en ook voor hen stellen wij onze statistische dienstverlening én leeromgeving beschikbaar.’ Zo is in september een groep Rijkstrainees gestart met een leer-werk-traineeship, waarbij de CBS Academy expertise en begeleiding beschikbaar stelt. Het leeraanbod op het gebied van data science ontwikkelt zich op deze manier steeds verder. ‘Zo kunnen we op een efficiënte manier meerwaarde bieden voor onze eigen medewerkers en medewerkers van de overheid die zich in het vakgebied willen ontwikkelen.’ Het idee om werken en leren met elkaar te combineren lijkt een enorme vlucht te nemen en de belangstelling is groot. ‘Door onze schaal te vergroten creëren we intern meer kansen. Je moet wel creatief zijn.’

Dat past ook goed bij de holistische kijk van Verburgh: ‘Niets is wat het lijkt als je maar goed kijkt. Dat zegt ook iets over hoe ik naar mensen kijk. Ik vind dat er vrij snel etiketten worden geplakt op mensen, bijvoorbeeld dat introverte mensen geen managers zouden kunnen worden. Terwijl je juist als manager niet te hoog van de toren moet blazen.’ Die kijk op het leven, mensen en het werk  sijpelt in alles door. Zo is Verburgh van nature geneigd om dingen van meerdere kanten te bekijken. ‘En dat maakt dat ik soms wat langer nadenk over dingen of het even moet laten bezinken,’ glimlacht ze.

‘Wat je kan toevoegen is af en toe het gesprek aangaan op een spannende manier’

Ook op het gebied van data  – dat logischerwijs van groot belang is in een organisatie die draait om en op cijfers – bekijkt ze het liever van twee kanten. ‘Iedereen weet dat HR analytics belangrijk zijn. Vaak is het een legitimering van een onderbuikgevoel of een hoger doel dat je moet en wil bereiken. Maar je moet óók mensen meekrijgen. Het is een ondersteuning van argumentatie die vaak niet helemaal op cijfers rust.’ Bij het CBS tellen de cijfers echter dubbel, omdat ze ook zowel voor de legitimering als voor het meekrijgen nodig zijn. ‘Onze mensen zijn gewend om in cijfers na te denken en hoofd- en bijzaak van elkaar te scheiden.’ Zo noemt ze een recent voorbeeld, waarbij een nieuwe medewerker een presentatie had voorbereid waar zo min mogelijk op de sheets stond. Bij de meeste organisaties een verstandige keuze. Maar bij het CBS willen ze juist toevoegen, in plaats van schrappen. ‘Anders wek je de indruk dat het niet goed is doordacht. Je hebt soms cijfers nodig als onderbouwing,’ zegt Verburgh. Het is dus zoeken naar een balans, want Verburgh vindt dat HR er juist ook voor besteld is om af en toe wél op de ‘zachte’ kant te zitten. Betrouwbaarheid van gegevens is in de CBS-organisatie een belangrijk goed. ‘Mensen willen heel zorgvuldig zijn, fouten maken willen ze echt niet,’ zegt Verburgh. ‘Het is in die zin een blauwe organisatie. Ik vind dat je daar af en toe een kleur, daar waar het kan, aan moet toevoegen, bijvoorbeeld in transities. Zeker als je zo’n type bent als ik die dat in stappen wil doen en organisch.’ Hoewel de organisatie vraagt om zekerheid en precisie, vindt Verburgh dat het aan haar is om juist de andere kant eens te belichten. ‘Wat je kan toevoegen is af en toe het gesprek aangaan op een spannende manier, het tempo er in proberen te houden.’

‘Zorg voor het bijscholen van de zittende club, zodat er geen schisma ontstaat tussen oud en nieuw’

Dat tempo probeert Verburgh er onder andere in te houden door zich te richten op mobiliteit en de future workforce. Juist nu er meer en meer vraag komt naar data en het digitaliseren van databronnen, kunnen de mensen van het CBS daarin veel betekenen. ‘We zijn een enorme slag aan het maken in automatisering en we worden steeds meer een IT-bedrijf. Daarbij hoort ook de verandering die gaande is in verplichte statistieken.’ Daarmee doelt Verburgh op de statistieken die sinds jaar en dag worden gemaakt om trends te kunnen beschrijven, zoals bijvoorbeeld de huizenprijzen of omzet in de horeca. Dat blijft nog steeds belangrijk, maar zal steeds meer worden geautomatiseerd. ‘Naast de terugkerende onderzoeken komt er ook steeds meer vraag naar extra werk of maatwerk. Dat vraagt weer om nieuwe competenties en vaardigheden. ‘Daarin kan HR veel betekenen,’ zegt Verburgh. ‘Zorg voor het continu scholen van je organisatie, zodat er geen schisma ontstaat tussen oud en nieuw. Probeer een brug te slaan.’

Ook gaan ze bij het CBS nu over naar het werken in agile teams bij IT. Verburgh deelt eerlijk dat ze zich afvraagt of de timing van deze manier van werken optimaal is. Ze ziet dat sommige delen van de organisatie er wel al klaar voor zijn, maar andere nog niet. ‘We zijn nu nadrukkelijk vanuit HR bezig om mensen te verzamelen rondom dit thema. We zien dat IT-rollen eenvoudiger in te vullen zijn in de scrumteams, maar dat andere rollen stokken en er nog veel onduidelijkheden zijn. Dat is een van de HR-vraagstukken: wat dan? Het legt bloot waar we extra moeten ondersteunen bij de transitie .’ Verburgh vindt het ook interessant om hiermee aan de slag te gaan. ‘Het is juist leuk als het lastig wordt en je je hoofd erover moet breken. Dat maakt dat je vanzelf gaat meebewegen.’

Ze ziet dat daar ook de crux voor HR in het algemeen zit. ‘Je moet als HR in staat zijn om oud met nieuw te verbinden, of ogenschijnlijke tegenstellingen te overbruggen,’ zegt Verburgh. ‘Ik zie dat collega’s vaak in een of-of-setting aan het denken zijn. Dat ze bij het benaderen van een vraagstuk bedenken of ze het wel of niet moeten doen. Ik zie dat ze moeite hebben met denken dat het ook én én kan zijn. De wereld lijkt zich te verharden in tegenstellingen. Daar moet HR alert op blijven, om de nieuwsgierigheid te behouden, denken hoe het wel kan en hoe je goed kan luisteren naar wat de belangen zijn.’

Marion Verburgh begon haar carrière in de (interne) communicatie. Al snel schakelde zij naar het HR-werkveld en werkte binnen de NS onder meer als HR-manager, Manager Organisatieontwikkeling en Manager Leiderschapsontwikkeling. Sinds begin 2016 is ze HR-directeur bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

HRtop100