Stefan van de Griendt

Directeur HR, Facilities en Inkoop & Contractmanagement
bij de SVB

linkedin  

‘Pak als werkgever je maatschappelijke taak op’

De SVB slaat met bedrijven in de regio de handen ineen om mensen een volgende stap te laten zetten in hun loopbaan. ‘Geef mensen perspectief op werk, ook buiten de organisatie,’ aldus HR-directeur Stefan van de Griendt.

Bijna iedereen in Nederland krijgt ooit te maken met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), via bijvoorbeeld de kinderbijslag of de AOW. Hoe gaat een organisatie met zo’n grote maatschappelijke verantwoordelijkheid eigenlijk om met de eigen medewerkers? Die vraag wil HR-directeur Stefan van de Griendt graag beantwoorden. Eigenlijk luidt zijn volledige functietitel ‘directeur HR, Facilities en Inkoop & Contractmanagement’. Dat is nogal een mond vol? ‘Die brede portefeuille dwingt me om goed na te denken over de mens en zijn werkomgeving. Dat vind ik alleen maar leuk,’ grijnst hij.

Een brede interesse loopt als een rode draad door zijn loopbaan, blijkt tijdens het gesprek. Na een opleiding Beleids- en Organisatiewetenschappen (‘een vrij generalistische studie’) dook van de Griendt de consultancy in ‘om in zo veel mogelijk keukens van bedrijven te kunnen kijken’. Gaandeweg ging hij consultancywerk afwisselen met interim opdrachten, om uiteindelijk de overstap te maken naar enkel leidinggeven binnen de overheid. Naast zijn werk was hij in de politiek actief: als gemeenteraadslid in zijn woonplaats Leidschendam-Voorburg. In 2012 belandde hij bij de SVB als bestuurssecretaris. ‘Er komen dingen op je bord van links naar rechts en van hoog naar laag. Je denkt mee over grote bedrijfsbesluiten, maar zorgt ook voor het bloemetje voor het lid van de Raad van Advies dat net haar been gebroken heeft.’

‘Je hebt soms een witte raaf nodig’

Het was een roerige tijd binnen de SVB. Verschillende bestuurswisselingen volgden. Begin 2016 kwam er een nieuwe bestuursvoorzitter. ‘Hij vroeg me wat ik wilde en ik zei: ik ben toe aan een nieuwe stap.’ Een aantal maanden later vertrok de HR-directeur, waarop de bestuursvoorzitter zei dat van de Griendt maar op die plek moest gaan zitten, herinnert hij zich. ‘Ik was een dag van mijn à propos. Want waarom ik? Het lag meer voor de hand dat ik iets op het snijvlak tussen politiek en organisatie zou gaan doen, vond ik zelf. De bestuursvoorzitter zei: je hebt iets met mensen.’ Hij moet hard lachen. ‘Hoe kon dat voldoende zijn?’ Hij besloot om eerst maar eens te kijken wat het werk precies zou behelzen. ‘Ik zag al snel een mooi maatschappelijk vraagstuk aan de basis: wat is de plek van de SVB in de samenleving en wat betekent dit voor de mensen die hier werken? Die aspecten komen in dit werk samen en dat boeide me. Ook wilde ik weer graag voor een groep staan, leidinggeven, een team hebben.’ Na een half jaar was voor hem duidelijk dat de bestuursvoorzitter gelijk had gehad: dit werk paste echt bij hem. ‘Je hebt soms een witte raaf nodig, iemand in je carrière die zegt: dit is iets voor jou. Ik had geen ervaring in HR, maar ik heb een kans gekregen.’ Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder.

‘Laten we meer samenwerken aan sociale mobiliteit'

‘Veel banen zullen binnen de SVB de komende jaren veranderen. Dat komt onder meer door verdere digitalisering in onze dienstverlening: we automatiseren de afhandeling van standaard werkzaamheden steeds meer,’ vertelt van de Griendt. ‘Daardoor kunnen we op termijn toe met minder mensen voor dit werk en hebben we tegelijkertijd behoefte aan specialisten, bijvoorbeeld IT’ers of mensen die juist meer maatwerk kunnen bieden aan onze klanten. Een ingewikkelde opgave, niet alleen voor de SVB, maar voor veel bedrijven: je moet mensen begeleiden naar ander werk, zonder dat je weet welk werk, en of dit binnen of buiten de eigen organisatie is. Mobiliteit betekent daarom voor mij sociale mobiliteit.’

Mensen via een regeling de uitgang wijzen past voor van de Griendt niet  bij de gedachte van de Sociale Verzekeringsbank. ‘Het is onze verantwoordelijkheid om mensen een perspectief te geven op ander werk. Achter deze mobiliteitsopgave gaat dus een maatschappelijke taak schuil.’

Scholingstrajecten zijn volgens van de Griendt deel van het antwoord, voorafgegaan door een ‘snuffelstage’ en selectieprocedure om te zorgen dat mensen er bewust instappen.

Maar ook netwerken opbouwen met bedrijven in de regio’s waar de SVB gevestigd is. ‘Ik moet iemand kunnen wijzen op kansen in de omgeving: ga nu eens bij dat bedrijf een tijdje meelopen. Belangrijk is dat wij als werkgevers bij elkaar gaan zitten. We moeten nadenken over de vraag welke functies er in de toekomst ontstaan en hoe we medewerkers daarvoor gericht kunnen begeleiden.’

Die regionale netwerken van de SVB met andere organisaties ‘moeten staan’: ‘Ik moet zicht hebben op de binnenkant, wat de mensen hier kunnen en willen, én op de buitenkant, dus de functies die er buiten de organisatie ontstaan. Als ik die twee aspecten niet aan elkaar kan verbinden, dan ben ik hier maar wat aan het doen.’

‘Het vuurtje begint bij jezelf’

Voor medewerkers die gewend zijn om af en toe andere dingen te doen, zullen de komende jaren makkelijker zijn, stelt van de Griendt. ‘Het gaat over je houding. We zijn altijd in staat geweest om ons aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen en dat kunnen we nu weer. Ik wil graag dat mensen daarop gaan vertrouwen.’ Om die positieve boodschap te benadrukken zette van de Griendt met collega’s een reizende tentoonstelling op over honderd jaar SVB aan de hand van archiefmateriaal, zoals antieke telefoons en ponskaarten. ‘Honderd jaar geleden zag de uitvoering bij de SVB er totaal anders uit, net als dertig jaar geleden.’

Uiteindelijk komt loopbaanontwikkeling natuurlijk aan op de medewerker zelf. ‘Het vuurtje begint bij jezelf, je loopbaan is je eigen verantwoordelijkheid. Je kunt ver komen door het mobiliteitsinstrumentarium goed in te zetten. We stimuleren en werken op basis van vrijwilligheid, we hebben geen dwingende regelingen.’

Van de Griendt probeert goed rekening te houden met verschillende generaties en de diversiteit binnen de SVB. ‘De ene doelgroep hoort misschien alleen nog: jouw baan gaat verdwijnen. Een andere groep ziet dat veranderingen ook nieuwe mogelijkheden bieden. Die groepen vragen dus om verschillende benaderingen.’

Sommige medewerkers pakken de kans om buiten de organisatie te gaan rondkijken misschien met beide handen aan en blijven daar, beaamt van de Griendt. ‘Deze collega’s helpen ons op hun nieuwe plek met hun positieve verhalen over de SVB. Ik concentreer me op de mensen die het lastig vinden om te veranderen. Die wil ik helpen om in beweging te komen.’

‘Creëer een organisatie die nieuwsgierigheid uitlokt’

Van de Griendts motto is: wees nieuwsgierig. ‘Met een uitroepteken erachter. Nieuwsgierigheid brengt jou en de organisatie verder. De SVB streeft naar een goede mix van mensen met veel ervaring bij de SVB en nieuw talent. Om dat talent te vinden selecteer ik bewust op vaardigheden als intrinsieke motivatie en nieuwsgierigheid. Iemands ervaring is natuurlijk een belangrijke voorspeller voor wat je kunt verwachten, maar vind ik minder belangrijk. Mensen zijn van nature nieuwsgierig, gelooft hij. ‘Maar ik denk dat veel mensen die nieuwsgierigheid thuis laten zodra ze naar hun werk gaan. Je moet een organisatie creëren die uitnodigt tot nieuwsgierig zijn. Dat betekent dat je niet alles in regels moet proberen te vangen, want dan rem je creativiteit.’

Wel ging hij uiteindelijk akkoord met ‘een handvat’ voor ontwikkelingsgesprekken. ‘Ik heb nadrukkelijk tegen iedereen gezegd, ook tegen de bonden: sociale en permanente mobiliteit is het uitgangspunt, dat is het beleid. De spelregels laat ik zoveel mogelijk los. Natuurlijk moeten besluiten altijd goed en zorgvuldig afgewogen worden. Het is mijn taak als HR-directeur daarop toe te zien . Maar los daarvan wil ik een cultuur waarin je samen op zoek gaat naar oplossingen en gebruikmaakt van je creativiteit.’

‘Haal meer uit data’

De komende jaren wil van de Griendt meer halen uit de data over de mensen bij de SVB, people analytics. ‘Een belangrijke taak van HR is om leidinggevenden in staat te stellen om goed met medewerkers over hun ontwikkeling te praten. Daarvoor hebben ze onder meer data nodig, die we steeds beter aan elkaar weten te koppelen. Waar lopen mensen vast? Waar stromen ze lekker door? Als je dat weet, kun je beter reageren. Ook voorspellen is belangrijk: als ik interventie x pleeg, wat gebeurt er dan?’

Het liefst zou van de Griendt medewerkers en leidinggevenden via een app op hun mobiel of tablet informeren. ‘Zodat ze snel kunnen zien hoe het gaat qua prestaties of ziekteverzuim en daar naar kunnen handelen. Hier doen we nu een pilot mee.’

Technologie blijft een middel en is geen doel op zich, benadrukt hij. ‘Dankzij technologie hoeven we minder repetitief werk te doen en worden we in staat gesteld weer mens te zijn, las ik laatst. Een mooie gedachte. De opdracht van HR is om te kijken hoe mensen binnen die technologische veranderingen van waarde kunnen zijn. Daaruit volgt eigenlijk de rest.’

Website: SVB
Auteur: Winnifred Jelier

HRtop100