Wieneke Goedvolk

HR-directeur bij Sweco

linkedin icon

‘Het begint bij nieuwsgierigheid’

 

Experimenteren en leren, dat staat centraal in het werk van Wieneke Goedvolk, HR-directeur bij ingenieursadviesbureau Sweco. ‘Ik wil onze medewerkers en teams helpen het maximale uit zichzelf te halen.’

Als haar broertje en zusje ruzie hadden, dan bemiddelde zij. ‘Ik had altijd al een mediatorrol,’ zegt Wieneke Goedvolk, de kersverse HR-directeur bij Sweco. Geen toeval dus dat ze in het HR-vak belandde? ‘Het verschil is dat ik nu meer op team- en organisatieniveau kijk: hoe kan het dan het ene team het fantastisch doet, terwijl een ander compleet vastloopt? En aan welke knoppen moet je vervolgens draaien om de boel weer op gang te krijgen?’

Het maximale uit mensen halen, daar loopt ze warm voor, zegt ze. Het loopt dan ook als een rode draad door haar leven en loopbaan. Haar vader reisde voor zijn werk door West-Afrika en het gezin reisde met hem mee. ‘Ik kwam in aanraking met allerlei culturen en talen, en zag ook veel armoede en ellende.’ Ze wilde helpen, voelde ze. Maar hoe? Ze begon aan een studie internationale betrekkingen in Groningen, maar zag in de diplomatenwereld helaas meer ego dan idealisme. Een ‘desillusie’, zegt ze er nu over. Toen lonkte het onderwijs. Ze gaf les in Duits en over politiek en geschiedenis aan middelbare scholieren. Daar kwam veel samen, zoals anderen vooruit helpen en ze leren kritischer naar de wereld te kijken. Tegelijkertijd zag ze zichzelf dit niet jaren doen. Ze maakte de overstap naar advisering, coaching en training, en via die weg rolde ze het HR-vak in, eerst een tijd binnen de overheid, later bij Twynstra Gudde, en vervolgens naar Sweco, met een korte tussenstop bij het Japanse Yokogawa.

‘Geef mensen vertrouwen en ze gaan vliegen’

Bij Sweco merkte ze dat ze aan de directietafel wilde zitten. ‘Dat was een verrassende ontdekking, maar inderdaad, ik wil invloed hebben. Titels maken me niets uit. Ik wil gewoon goeie dingen kunnen doen in het bedrijf. En daar heb je een mandaat voor nodig.’

Sweco is een van oorsprong Zweeds bedrijf, dat in 2016 Grontmij overnam en daarmee een grote speler werd op de Nederlandse markt. Het heeft volgens Goedvolk ‘een bepaalde frisheid’ in de manier van werken, uitstraling en projecten. Het lichte, glazen hoofdkantoor in de bossen van De Bilt past daar goed bij. Maar uiteindelijk komt het aan op de mensen, aldus Goedvolk. ‘Als die nieuwsgierig en bevlogen zijn, dan merken klanten dat. Hun inzet zie je terug in de oplossingen die ze bedenken om een betere, veiligere en gezondere leefomgeving te maken.’ Binnen Sweco lopen veel hoogopgeleiden rond. ‘Zij werken in teams aan opgaven die er maatschappelijk gezien echt toe doen. Het is heel fijn om voor Sweco te werken, waarbij onze “purpose”, ons hogere doel, heel inspirerend is. Wij bouwen aan de steden en samenlevingen van de toekomst. Als organisatie moet je vervolgens vooral zorgen voor een open sfeer en ruimte en vertrouwen geven. Dan gaan mensen vliegen.’

De organisatie laat regelmatig een ‘employee survey’ doen onder medewerkers om zicht te houden op hoe mensen hun werk ervaren. ‘Dat onderzoek wordt tot op het hoogste niveau heel serieus genomen.’ In de meting komen onderwerpen langs als teamdynamiek, leiderschap, werkomgeving en arbeidsvoorwaarden. ‘Steeds kijken we: wat moeten we doen om een nóg betere score te halen? Wat maakt nu dat het ene team supergoed scoort, en het andere niet? Wat kunnen ze van elkaar leren?’

Maar Goedvolk is niet alleen bezig met het meten en interpreteren van data. Ze wil ook kunnen voorspellen. ‘We koppelen medewerkergegevens aan financiële en andere data. Bij welke medewerkers moeten we extra opletten? Bij wie is er een groter risico dat ze vertrekken?’ Om antwoord te krijgen op die vragen slaat ze de handen ineen met andere disciplines binnen de organisatie. ‘Dat levert uiteindelijk beter onderbouwde besluiten op.’

‘Ik spring erin en zie wel waar ik uitkom’

Het kan geen toeval zijn dat Goedvolk een uitspraak van Pippi Langkous als lijfspreuk heeft. Het eigenzinnige personage van de Zweedse schrijfster Astrid Lindgren zei: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’ ‘Heel herkenbaar,’ lacht Goedvolk. ‘Ik heb vaak gedacht: ik spring er gewoon in en dan zie ik wel waar ik uitkom.’ Af en toe je neus stoten hoort daarbij: ‘Dat is niet erg: je leert door het te doen.’

De nadruk op leren komt steeds terug in Goedvolks werk. ‘Ik geloof in de continue feedbackloop: geregeld met elkaar praten over hoe het gaat, hoe het beter kan. Ik vraag mijn medewerkers: wat heb je de laatste tijd geleerd? Dat vind ik belangrijker dan te horen wat iemand de laatste tijd gedaan heeft. Ik hoef geen eindeloze verhalen, ik heb ook weinig met van die teamoverleggen waarin iedereen uitgebreid vertelt wat er de laatste tijd is gebeurd. Ik wil graag in het kort weten: waar kreeg je energie van, wat ga je doen, en wat heb je daarbij nodig? Dat werkt uitstekend.’

Tijdens de jaarlijkse beoordelings- en functioneringsgesprekken  kijkt Goedvolk graag breder. Ze wil tijdens deze gesprekken ‘meer vooruitkijken en gericht zijn op leren en ontwikkelen dan op terugblikken en iemand beoordelen’. ‘Zo vraag ik zelf altijd aan mijn medewerkers: “Waar was je trots op de afgelopen periode? Wat heb je opgestoken?” En dan: “Hoe gaan we jouw kracht nóg beter inzetten voor de organisatie?” Ik wil met mensen meedenken. Geen eenrichtingsverkeer dus, ook al lees je dat vaak in van die HR-leerboeken.’

‘Zet in op de kracht van dichtbij’

De focus op leren en ontwikkeling was er altijd al binnen Sweco, maar is de laatste tijd toegenomen, aldus Goedvolk.  ‘We hadden tijdens de Grontmij-tijd een lange periode van crisis achter de rug, waarin strak gestuurd werd op resultaten. Maar we zitten nu, met Sweco, in een andere fase, waarin leren en ontwikkeling dus belangrijker zijn. Dat vraagt andere skills van onze leiders. Zij moeten een meer coachende, motiverende rol innemen. Niet iedereen kan dat. Leiderschapsontwikkeling is dus een belangrijk thema binnen Sweco.’

Ook wil Goedvolk – tegen de trend in – méér managers in plaats van minder. ‘We willen terug naar de menselijke maat, met kleinere teams en dus ook meer teammanagers. Dit is de kracht van dichtbij: we zijn betrokken en benaderbaar. Dat willen we naar klanten toe zijn, maar het begint intern. Vandaar ook dat we het idee van the organisational tribe omarmen: clubgevoel ondanks omvang.’

Goedvolk wijst naar buiten, richting het bos. ‘Daar, in het oude landhuis dat al sinds de jaren vijftig door ons bedrijf wordt bewoond, komt ons toekomstige clubhuis. Je zult er met elkaar kunnen overleggen over je werk, maar ook ontspannen.’ Buiten zijn er sportactiviteiten, vertelt ze, waaraan inmiddels zo’n 300 van de 1.500 medewerkers meedoen: tai chi, yoga, bootcamp of hardlopen met een coach. ‘Ook is er een event speciaal voor nieuwe medewerkers. ‘Dit New@Sweco-event is een onderdompeling in het gevoel en verhaal van Sweco, zodat medewerkers echt trots worden op het bedrijf. Onderlinge verbondenheid staat hierin ook weer centraal. ‘Ik wil dat mensen gaan zeggen: “Ik was van die-en-die lichting. Jij?” Net als mensen bij hun studie doen.’

Die oud-medewerkers zijn waardevol als ambassadeurs, benadrukt Goedvolk, maar ook omdat ze mogelijke opdrachtgevers zijn. ‘We proberen goed bij te houden waar iedereen naartoe gaat. Nuttig voor het blootleggen van patronen, maar het hoort ook bij het onderhouden van een community.’

Medewerkers moeten dus niet alleen met een goed gevoel voor Sweco werken, maar er ook met een goed gevoel vandaan gaan en – wellicht – op een later moment weer terugkeren. ‘De employee journey moet een onvergetelijke reis zijn.’

Wat brengt de toekomst?

Voor het werven van mensen werkt de organisatie met functieprofielen. ‘We hebben nog het oude format. Die profielen geven immers kader, de beloningen hangen eraan vast. Ik wil vooral de juiste mensen binnenhalen. Maar wat maakt een succesvolle Sweco-medewerker nu zo succesvol? Dat zit hem niet alleen in die technische kant van het vak, dus het ontwerpen en vormgeven, maar ook in het betrokken en benaderbaar zijn. Als je nieuwsgierig bent in je werk, naar de klant en bereid bent om naar jezelf te kijken, dan kom je er hier wel. Maar hoe meet je die nieuwsgierigheid? En: hoe zorg je vervolgens dat het vuurtje aangewakkerd blijft?’

De juiste mensen vinden en behouden zal een van de grootste uitdagingen zijn de komende jaren. ‘Banen veranderen, in alle sectoren. De klassieke ingenieur bestaat over vijf jaar denk ik niet meer. Dat geldt ook voor allerlei administratieve functies. Technologie neemt veel werk over. Ik denk dat we nog meer in capabilities en metaskills moeten gaan denken, zoals learning agility, creatief en innovatief vermogen. Voor ons als HR-professionals is het dan de vraag: hoe krijg je mensen in die verandering mee? Net als bij andere organisaties werken hier medewerkers die er vaak al lang zitten en die denken: ik zit hier prima, ik red het wel tot mijn pensioen. Wij moeten dan zeggen: nee, dat is niet zo, je moet nadenken over je toekomst en voortdurend blijven leren en ontwikkelen.’

Het werk droogt niet zomaar op. ‘Er blijft ruimte voor advies- en ingenieursdiensten, vooral omdat er grote maatschappelijke opgaven op ons afkomen, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie. Wel zal er een verschuiving plaatsvinden. Er komen andere taken en rollen  terug. Juist die dingen die moeilijk door robots en computers overgenomen kunnen worden, worden belangrijker. De behoefte aan menselijk contact blijft. Binnen Sweco zal digitalisering steeds vaker taken overnemen, maar voor het creatieve deel blijven mensen nodig en dan het liefst mensen die onderling verschillen, maar wel goed kunnen samenwerken en over de grenzen van het eigen vakgebied heen kunnen kijken. Je moet ook ruimte laten voor onvoorspelbaarheid.’

Ook binnen HR zullen technologische vernieuwingen het vak grondig veranderen, denkt Goedvolk.  ‘We praten nu bijvoorbeeld nog over assessments, maar misschien komen er wel bio- of neuroprofielen: we laten kandidaten een computertest doen en meten ondertussen de hersenactiviteit.’ Ze lacht. ‘Dan kijken we direct naar binnen.’

 

Website: Sweco
Auteur: Winnifred Jelier

HRtop100