Peter Kleij

SVP Human Resource Management, MT member bij ams AG (ams.com)

linkedin

Ten tijde van het interview was Peter Kleij werkzaam als Group HR Director bij Mediq.

Mijn visie

‘Werken bij Mediq betekent voor mij werken bij een organisatie met maatschappelijke relevantie.’ Peter Kleij, Group HR Director bij Mediq, heeft jarenlange internationale hr ervaring, onder andere bij Philips, en richt zich bij Mediq op wat mensen echt motiveert.

 

Visie en actualiteit

 

Wat is uw visie op werken en organiseren in de verdere toekomst, laten we zeggen 2025?
Nederland is in grote mate een kenniseconomie en die trend zal zich sterk doorzetten. Dat betekent dat er een grotere schaarste zal ontstaan aan kenniswerkers. Technologische trends en robotisering zullen dat verder aanjagen. Organisaties moeten daar op inspelen door flexibele vormen van arbeidsrelaties te organiseren aangezien deze mensen in verschillende organisaties willen werken. Dit zal grote gevolgen hebben voor de inrichting van arbeid, arbeidsverhoudingen en beloning. Een negatief effect is dat veel taken aan de onderkant van functieladder zullen verdwijnen; een grote maatschappelijke uitdaging.

Wat is volgens u de toegevoegde waarde van HR in de organisatie van de toekomst?
Hoewel er veel zal veranderen, blijft de toegevoegde waarde van HR het organiseren van arbeid en optimaliseren van resultaten vanuit een menselijk en organisatie perspectief. Dit vraagt om specifieke skills die schaars zijn en daarom zal HR een belangrijke plaats in de bedrijfsvoering blijven innemen. Het begrip business partner zal worden achterhaald; HR is geen partner; het is een integraal deel van de bedrijfsvoering dat alleen maar belangrijker zal worden.

Welk hr-thema speelt momenteel in uw organisatie?
Een belangrijk thema is de inrichting van de organisatie om effectief in te kunnen blijven spelen op de wijzigende marktomstandigheden en technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld eCare. Daarbij speelt de continue ontwikkeling van medewerkers via ‘blended learning’ een belangrijke rol. Als gevolg van noodzakelijke organisatieveranderingen staan ook thema’s als change management en project management vaardigheden hoog op de agenda.

Wat is het kenmerk van de ideale HR directeur?
Het start met een diep begrip van de bedrijfsprocessen. Competenties als organisatie sensitiviteit, consistentie, besluitvaardigheid en kunnen verbinden zijn een must have. Een onafhankelijke geest en drive en complementeren het plaatje.

 

Stellingen over HR

 

De komende jaren zal het vaste medewerkersbestand van multinationals met misschien nog wel 50% dalen.
Eens. Multinationals blijven belangrijk voor de arbeidsmarkt maar de wijze van organiseren zal drastisch veranderen. Er zal meer in kleinere bedrijfsonderdelen gewerkt gaan worden vanwege slagvaardigheid en reductie van overhead. Daarnaast zal er veel meer met flexibele resources worden gewerkt. Ook zullen technologische ontwikkelingen leiden tot een reductie van arbeidsplaatsen.

De rol van manager zou niet door één en dezelfde persoon vast uitgeoefend moeten worden, maar moeten rouleren.
Oneens. Eenduidigheid van leiderschap is van groot belang vooral omdat er zoveel variabelen zijn die continu wijzigen. Het is wel verfrissend om met enige regelmaat een nieuwe manager te benoemen.

De output van de medewerker bepaalt de beloning. Leeftijd, opleiding of ervaring spelen geen rol.
Eens. Wel blijven de scholing en ervaring belangrijke voorspellende indicatoren voor output.

De werkgever is verantwoordelijk voor de employability van uitstromende werknemers.
Eens. Maar dit geldt vooral voor medewerkers met minder kansen op de arbeidsmarkt.

Wetten om de medewerker te beschermen, hebben in de praktijk vaak het tegenovergestelde effect.
Eens. Je ziet daar veel voorbeelden van. Ik geloof meer in het ontwikkelen van het moreel besef bij de leiding van ondernemingen dan het afdwingen van goed werkgeverschap via regelgeving op dit punt; wetgeving loopt achter op de dynamiek van de markt.

Mensen verbinden zich in de toekomst niet langer aan een organisatie, maar aan een uitdagende inhoudelijke klus.
Ja, dat is zeker waar, vooral voor hooggeschoold personeel. Verder wordt dit ook sterk beïnvloed door het economisch klimaat en de daaruit volgende trends in de arbeidsmarkt.

De werkgever moet zich bemoeien met privézaken van medewerkers daar waar ze invloed kunnen hebben op het werk.
Oneens. Mensen laten zich niet betuttelen. Het gaat om de prestatie waar mensen op moeten worden afgerekend; ze bepalen zelf hoe prestaties moeten worden geleverd

De komst van e-HRM heeft de rol van HR drastisch veranderd.
Eens. Maar we staan nog maar aan het begin van deze ontwikkeling. Veel organisaties worstelen nog steeds met de HR IT architectuur; dat zijn aanloopproblemen die overwonnen zullen worden. Het vraagt wel om verbeterde eHRM skills.

Hr moet meer aandacht hebben voor metrics, analytics en big data.
Dat moet zeker. Hr professionals hebben vaak niet van nature een focus op kpi’s en metrics maar het is essentieel voor de juiste impact op de business. Je ziet dat er momenteel een sterke inhaalslag gaande is dat de vorm van een hype heeft aangenomen.

Om de hr business partner van de toekomst op te leveren moet het onderwijs(systeem) grondig op de schop.
Oneens. Scholing kan zekere een bijdrage leveren aan sterke HR professionals maar veel succesfactoren hierbij zijn gebaseerd op persoonlijke kwaliteiten, deze zijn slechts in beperkte mate te ontwikkelen.

De pensioenregeling moeten worden afgeschaft. Iedereen krijgt dan tegen dezelfde kosten een loonsverhoging.
Eens. Met uitzondering voor medewerkers met een laag inkomen; die moeten verzekerd zijn van in ieder geval een bodem aan pensioenuitkering om financiële problemen in de toekomst te voorkomen.

In de toekomst hebben werknemers andere kennis en vaardigheden nodig dan nu.
Eens. Leer- en veranderkwaliteiten zijn de belangrijkste vaardigheden maar ook interesse in technologische ontwikkelingen.

Voor duurzame inzetbaarheid is mentale fitheid belangrijker dan fysieke fitheid.
Oneens. De twee gaan samen.

Change is onderdeel van HR.
Dit lijkt mij een open deur.

 

Associeer op de volgende woorden

 

Innovatie
Dat associeer ik met creativiteit, van buiten naar binnen denken, door het raam kijken, en ook samen tot betere prestaties komen.

Ondernemerschap
Risico’s nemen en je eigen concepten en benadering ter discussie stellen.

Connectiviteit
Netwerk relaties en het delen van expertise en ervaringen, ook buiten je vertrouwde omgeving.

Wendbaarheid
Noodzaak.

Eigenaarschap
Een mentaliteit die van belang is op alle niveaus van de onderneming.

Welke vraag MOETEN wij aan de volgende hr-directeur die wij interviewen stellen? 
Wat heb je eraan gedaan om jezelf en je team te vernieuwen?

HRtop100