Richard Paalman

Global HR director bij Océ, a Canon Company

 

linkedin

Mijn visie

Ten tijde van het interview was Richard Paalman Global Director HR bij CRV Holding BV

'Ben de verandering die je in de toekomst wilt zien.'

‘Ik vind het belangrijk dat HR kan meepraten over de toekomst van het bedrijf. Waar gaan we als organisatie naartoe, welke keuzes moeten daarvoor gemaakt worden en wat betekent dit voor de benodigde kennis, competenties en cultuur? Cruciaal hierin is echt begrijpen wat deze veranderingen in de markt voor de organisatie en haar medewerkers betekenen. Ik vind dit bij uitstek een belangrijke taak voor HR om vervolgens te komen tot effectieve oplossingen en acties!’

Richard Paalman is sinds 7 jaar werkzaam als HR directeur voor CRV. CRV is een internationale coöperatie die de boer assisteert bij het verkrijgen van een zo goed mogelijke veestapel. Binnen Nederland bedraagt het personeelsbestand circa 1.200 medewerkers en internationaal ruim 2.000. Richard Paalman heeft in het verleden onder meer gewerkt bij Philips en Océ en heeft een bedrijfskundige achtergrond.


Visie en actualiteit

Wat is uw visie op werken en organiseren in de verdere toekomst, laten we zeggen 2025?
De tendens binnen CRV is dat we veel meer toe gaan naar het sturen op vertrouwen en output. De manier van leidinggeven moet daarop zijn gebaseerd. Daarnaast denk ik dat medewerkers veel assertiever worden. Ik zie de arbeidsverhoudingen nu al veranderen, maar ik verwacht dat dit in de toekomst zal toenemen met verdere flexibelere arbeidsvormen. Dit betekent zoals gezegd ook veel voor het leiderschap in een organisatie. De medewerker is steeds meer de ogen en oren van de klant. Bredere kennis is nodig, samenwerking en communicatieve vaardigheden zijn belangrijk.

Wat is volgens u de toegevoegde waarde van HR in de organisatie van de toekomst?
Ik zie die toegevoegde waarde van HR niet wezenlijk veranderen. Ook in de toekomst zal HR er samen met de lijn voor moeten zorgen dat een organisatie de mensen, kennis, competenties en cultuur heeft die nodig is om de strategie succesvol te implementeren. Die toekomst zal – nog meer dan nu – gaan over flexibilisering van werknemers, digitalisering/big data en werken in netwerken met andere arbeidsverhoudingen.

Welk HR thema speelt momenteel in uw organisatie?
Met name leiderschap, organisatieverandering en wendbaarheid. Daarnaast vind ik duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema.

Wat is het kenmerk van de ideale HR directeur?
De ideale HR directeur begrijpt op de eerste plaats de business waarin hij opereert en weet dat bovendien te vertalen in concrete HR plannen/oplossingen. De ideale HR directeur is integer en draagt zelf de cultuur uit, laat het gedrag zien dat nodig is de strategie van het bedrijf te implementeren. Verder is hij verbindend, zichtbaar en heeft lef. Last but not least: met het hart op de goede plaats.


Stellingen over HR

De komende jaren zal het vaste medewerkersbestand van multinationals met misschien nog wel 50% dalen.
Ik ben van mening dat dit zeker zal dalen maar 50% is wel erg fors. Als ik kijk naar de situatie binnen CRV, dan hebben we te maken met veel medewerkers die waarde hechten aan een dienstverband. De meest wenselijke verhouding binnen CRV zit daarom op 70-30% of zelfs 80-20%, afhankelijk van de flexibiliteit die de markt vraagt.

De rol van manager zou niet door één en dezelfde persoon vast uitgeoefend moeten worden, maar moeten rouleren. (gedeeld leiderschap).
Nee dat hoeft niet, het gaat er wat mij betreft veel meer om dat de juiste persoon de leidinggevende is die samen met zijn mensen tot resultaten komt. Roulatie staat hier los van, maar kan echter helpen om innovatie te stimuleren. Een wisseling in verantwoordelijkheden binnen dezelfde functie kan ook zeer effectief zijn.

De output van de medewerker bepaalt de beloning. Leeftijd, opleiding of ervaring spelen geen rol.
Daar ben ik het mee eens. Het is echter wel zo dat ervaring heel cruciaal is om een bepaalde output te kunnen leveren. Neem bijvoorbeeld leidinggeven, dat is een competentie die je, als je daar aanleg voor hebt, met name in de praktijk en door het maken van fouten ontwikkelt. Vooropleiding vind ik relatief gezien minder relevant dan ervaring. Het is wel belangrijk om je vak bij te houden en breed inzetbaar te blijven. Daarbij speelt opleiden een grote rol.

De werkgever is verantwoordelijk voor de employability van uitstromende werknemers.
De werkgever heeft als taak om medewerkers bewust te maken van het belang van duurzame inzetbaarheid en medewerkers te faciliteren meer duurzaam inzetbaar te worden. Het is op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf om duurzaam inzetbaar te zijn. Ik moet er niet aan denken dat mijn werkgever zich gaat bemoeien met mijn duurzame inzetbaarheid.

Wetten om de medewerker te beschermen, hebben in de praktijk vaak het tegenovergestelde effect.
Ja, dat is vaak zo. De wet DBA is daar een mooi voorbeeld van.

Mensen verbinden zich in de toekomst niet langer aan een organisatie, maar aan een uitdagende inhoudelijke klus.
Dat denk ik wel. Wat ik hier zie is dat er veel passie is voor het werken in de sector en daarom committeren de mensen zich hier vooral aan een sector. Vaak is het boerenbedrijf voor deze mensen 'met de paplepel ingegeven'.

De werkgever moet zich bemoeien met privézaken van medewerkers daar waar ze invloed kunnen hebben op het werk.
‘Moet zich bemoeien’ gaat niet werken. Als er vertrouwen is tussen leidinggevende en medewerker, kun je als werkgever vanuit zorg privézaken zeker bespreken.

De komst van e-HRM heeft de rol van HR drastisch veranderd.
Niet drastisch vind ik. E-HRM helpt zeker om HR processen beter te laten verlopen. De rol van HR is in essentie niet veranderd.

Hr moet meer aandacht hebben voor metrics, analytics en big data.
Ik merk dat het vooral een trend is om naar KPI's en targets te kijken. Maar volgens mij gaat het veel meer om achterliggende vragen als: waar gaat het bedrijf naartoe?, welke capaciteiten horen daarbij? en hoe kom je daar?. Qua indicatoren kijk ik met name naar verzuim, talentontwikkeling, engagement en performance. Big data is volop in opkomst. Ook voor HR een kans, bijvoorbeeld op het gebied van recruitment.

Om de HR Business Partner van de toekomst 'op te leveren' moet het onderwijs(systeem) grondig op de schop.
Nee, niet per se. HR leer je in de praktijk en daar heb je met name inzicht in mensen en organisaties, communicatieve vaardigheden en een dosis lef voor nodig. Mijn eigen HR team bestaat uit een diversiteit aan opleidingsachtergronden. Als manager vind ik het heel belangrijk om een voorbeeld te geven. Als ik geen lef toon kan ik dit ook niet van de medewerkers verwachten. Ik geloof sterk in learning on the job.

De pensioenregeling moet worden afgeschaft. Iedereen krijgt dan tegen dezelfde kosten een loonsverhoging.
Nee, niet doen! Dan hebben we straks een groot probleem.

In de toekomst hebben werknemers andere kennis en vaardigheden nodig dan nu.
Absoluut! Digitalisering, the internet of things, big data en het werken in virtuele netwerken vraagt om geheel andere kennis en vaardigheden. Mooie en belangrijke rol voor HR dus.

Voor duurzame inzetbaarheid is mentale fitheid belangrijker dan fysieke fitheid.
Ik kan beide niet los zien van elkaar. Ook voor (kantoor)functies is fysieke fitheid van belang als je tenminste de wedstrijd wil winnen.

Change is onderdeel van HR.
Is het altijd al geweest, is het nu en zal het altijd zijn. De wereld om ons heen verandert snel en ook het tempo waarin veranderingen plaatsvinden neemt toe.

 

Associeer op de volgende woorden

Innovativiteit
Innovativiteit zit wat mij betreft in het creëren van een cultuur waarin mensen mogen experimenteren en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Met leiderschap kun je dit motiveren of juist smoren.

Ondernemerschap
Beredeneren alsof het je eigen bedrijf is. Niet alleen adviseren maar ook gewoon doen. Als HR door de ogen van de manager kijken naar de organisatie; hoe kunnen we echt en duurzaam resultaten boeken?.

Connectiviteit
Connectie is één van onze brand values. De connectie met en via mensen, zowel naar klanten als naar collega's.

Wendbaarheid
Onvoorstelbaar belangrijk! Als je niet wendbaar bent dan ga je verloren.

Eigenaarschap
Ook heel belangrijk. Je moet je verantwoordelijk voelen en zijn en dit in concreet gedrag laten zien!

 

HRtop100