Walter van de Waterbeemd

CHRO bij Leaseweb

linkedin

Mijn visie

'Hr is vaak oude wijn in nieuwe zakken'

Walter van de Waterbeemd is CHRO bij Leaseweb. 'De ideale hr-directeur is pragmatisch, geen blabla.

(Ten tijde van het interview was Walter van de Waterbeemd Global Director HR bij Ocom) 

Wat is uw visie op werken en organiseren in 2025?
Ouderwetse arbeidsverhoudingen blijven, ze zullen alleen anders worden ingevuld. Er zullen andere vormen van het nieuwe werken komen.


Welk hr-thema heeft uw speciale interesse?

Risicobeheersing. Breng de risico's waar de organisatie met personeel mee te maken heeft of kan krijgen in kaart. Ken de wet- en regelgeving op het terrein van werkgeversrisico's, rechten van medewerkers, ziekte en verzuim. Dat is onderdeel van good governance, goed bestuur.

Welk hr-thema speelt momenteel in uw organisatie?
Herstructurering en afschaling.


Waar wordt in z'n algemeenheid binnen hr nu veel tijd aan besteed?

Het is vaak oude wijn in nieuwe zakken. Ook nu probeert hr krampachtig meerwaarde aan te tonen, terwijl er legio onderwerpen zijn die zonder de hr-kramp meerwaarde genereren, vooral in financiële zin.


Wat is het kenmerk van de ideale hr-directeur?

Iemand met gedegen vakkennis, pragmatisch en geen blabla.


Stellingen over hr

De komende jaren zal het vaste medewerkersbestand van multinationals met misschien nog wel 50 procent dalen.
Nee, dat denk ik niet. Het zal wel minder worden, maar het nieuwe ontslagrecht/ziektewet maken dit niet aantrekkelijk.


De rol van manager zou niet door één en dezelfde persoon uitgeoefend moeten worden, maar moeten rouleren (gedeeld leiderschap).

Nee, dat lijkt me geen goede zaak. In die situatie blijkt achteraf dat niemand zich verantwoordelijk voelt.


Vakmanschap (van een specialist/professional) zou meer waardering moeten krijgen. De beloning zou ook hoger moeten zijn dan die van managers.

Nee, niet mee eens. Het gaat in de managersrol ook vaak om afbreukrisico's. Wel zie ik een tendens dat vakmanschap meer gewaardeerd gaat worden, vooral omdat de vraag ernaar toeneemt en het aanbod afneemt.


Organisaties hechten teveel waarde aan opleidingen en diploma's. Praktijkervaring zou hoger gewaardeerd moeten worden.

Daar ben ik het mee eens. Nederland is een diplomaland, er wordt vaak niet gekeken naar wat iemand daadwerkelijk kan. Praktijkervaring zou gelijk gewaardeerd moeten worden met een diploma.


Mensen moeten worden beloond naar prestatie, leeftijd zou geen geen rol moeten spelen.
Mee eens. Automatisch meer salaris krijgen per kalanderjaar is achterhaald en leidt tot het onnodig stijgen van loonkosten zonder dat daar meer of betere prestaties tegenover staan.


De vastgelopen arbeidsmarkt trekt niet vanzelf vlot, dit vraagt om grondige ingrepen.

Niet helemaal mee eens. Ik denk dat marktwerking wel zal gaan werken, ook bij de arbeidsmarkt.


Mensen verbinden zich in de toekomst niet langer aan een organisatie, maar aan een uitdagende inhoudelijke klus.

Gedeeltelijk mee eens. Het niveau van de medewerker is hierin bepalend. Er zijn nog steeds medewerkers die de zekerheid zoeken binnen de muren van een bedrijf en niet gauw weg gaan. Wat hoger opgeleide medewerkers kan de organisatie met uitdagende projecten en mogelijke ontplooiingskansen binden voor iets langere tijd.


De hr-afdeling is zo druk met administreren dat zij vaak onvoldoende toekomt aan de zaken die veel meer het verschil maken.

Gedeeltelijk waar. Door allerlei wetgeving wordt een deugdelijke administratie onmisbaar omdat er anders behoorlijke afbreukrisico's gaan ontstaan (zoals aansprakelijkheid, fiscus, UWV).


Schulden bij werknemers is een groot probleem. De werkgever mag en moet zich hier dan ook meer mee bemoeien.

Het aantal medewerkers in een problematische schuldensituatie neemt hand over hand toe. Dit zou problemen kunnen opleveren op de werkplek, bijvoorbeeld door chantage of diefstal. De privésituatie mag niet het probleem van de werkgever worden. Wel zou de werkgever een actievere rol kunnen spelen bij bemiddeling in de schuldsanering.


Hr heeft een gebrek aan affiniteit met ict.
Ik denk dat dit vooral in het verleden zo is geweest. Tegenwoordig kan hr niet zonder ict- systemen en zal hiervan dan ook kennis moeten hebben.


Zonder inzet en gebruik van geavanceerd e-hrm, inclusief interne social media, kan geen sprake zijn van modern en goed werkgeverschap.

Ik denk dat het geen conditio sine qua non is, maar het is wel een onmisbaar instrument om modern en goed werkgeverschap in te kunnen vullen.


Hr moet meer aandacht hebben voor metrics en analytics.

Als hr-functionarissen nooit aandacht voor metrics en analytics hebben gehad, lopen ze achter. Goede hr-mensen hebben dit altijd al hoog in het vaandel gehad, omdat hiermee stuurmogelijkheden worden gegeven aan de organisatie. Het heet nu analytics en en metrics, maar is weer een nieuwe hype in de naamgeving op komst.


Om de hr business partner van de toekomst op te leveren, moet het onderwijs(-systeem) grondig op de schop.

Ja, daar ben ik het mee eens. Er moet meer aandacht komen voor ondernemerschap en de financiële bijdragen van hr aan het bedrijfsresultaat.


Individuele keuzes in pensioenregelingen zijn onzin, werknemers kunnen deze keuzes helemaal niet maken.

Mee eens. Het is voor de meeste mensen een te complex onderwerp, waarvan een eventuele verkeerde keuze verstrekkende gevolgen kan hebben. Daarnaast wordt dit pas een interessant onderwerp wanneer men wat ouder wordt, maar dan is het vaak te laat om nog eventuele reparaties te treffen.


De pensioenregeling moeten worden afgeschaft. Iedereen krijgt dan tegen dezelfde kosten een loonsverhoging.

Daar ben ik het niet mee eens. Niet iedereen is in staat om voor zichzelf te zorgen en zeker niet voor iets wat over jaren pas zijn effect gaat hebben.


Associaties

Innovativiteit
Zoek naar nieuwe wegen om de toekomstige problemen het hoofd te bieden.

Ondernemerschap
Draag bij aan het ondernemingsresultaat door groot kostenbewustzijn en afdekken van externe risico's.

Connectiviteit
Sla bruggen tussen alle niveaus binnen de organisatie.

Wendbaarheid
Speel snel en adequaat in op veranderingen.

Eigenaarschap
Neem verantwoordelijkheid voor het eigen vakgebied.

 


HRtop100