Wim Schimmel is sinds 2013 CEO van de Arbo Unie. Voordat hij bij de Arbo Unie begon was hij 19 jaar directeur en partner van Verdonck, Klooster & Associates. Daar heeft Wim een significante bijdrage geleverd aan het op gestructureerde en planmatige wijze realiseren van de groei van VKA tot een ambitieus en onafhankelijk adviesbureau. Bij Arbo Unie is hij voortvarend met ICT-oplossingen aan de slag gegaan. ‘Het zit hem niet in de technologie, maar in het hoofd van mensen.' Daarnaast ziet Wim veranderingen als kansen. Maar veranderingen zijn voor hem als bestuurder ook ingrijpend omdat het naast daadkracht ook onrust brengt. ‘Als bestuurder bied je daarom vertrouwen met een duidelijk perspectief, dat de organisatie en haar omgeving overtuigt van de gewenste verandering.’

linkedin icon

HRtop100