Gerard van Vliet is Executive Director van de NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren), waar hij zich bezighoudt met de ontwikkelingen rondom Leiderschap en Toezicht. Daarnaast is Gerard inspirator bij CHANGE in Business, eigenaar van Integration Group en auteur van o.a. het boek Leiderschap 2020. 

linkedin icon twitter icon

HRtop100