Momenteel is hij tevens voorzitter van de vakgroep Sociaal recht en sociale politiek in Tilburg en gasthoogleraar aan de KU Leuven.

Wilthagen heeft het begrip “flexicurity” ontwikkeld en staat in Europa bekend als “Mr. Flexicurity”. Hij adviseert de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Internationale Arbeidsorganisatie, de Raad van Europa en andere internationale en nationale organisaties over dit onderwerp en over toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid in het algemeen. In zijn onderzoek richt hij zich op de toekomstbestendigheid van de arbeidsmarkt.

linkedin icon twitter icon

HRtop100