Bert Roelofs

Directeur HR bij AMC

linkedin

Mijn visie

'Stimuleer de eigen verantwoordelijkheid van mensen'

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) is één van de acht universitair medische centra in Nederland. Er werken in totaal rond de 7.000 mensen. Bert Roelofs is er sinds 2009 verantwoordelijk voor hr: 'Een organisatie blijft in beweging als mensen zich ontwikkelen.'


Wat is uw visie op werken en organiseren in 2025?
Teveel ontzorgen maakt mensen lui. Daarom moeten we mensen de komende jaren stimuleren om zelf te zorgen voor zowel hun eigen wendbaarheid en weerbaarheid als hun persoonlijke en vakmatige ontwikkeling. De organisatie faciliteert dit proces maar neemt vooral de eigen verantwoordelijkheden niet weg.

De rol van hr bevindt zich aan de zijlijn. Hr moet de dialoog tussen medewerker en leidinggevende stimuleren. Eigenlijk moeten we terug naar eeuwenoude verhouding leermeester en gezel, waarbij de leermeester voordoet.


Welk hr-thema heeft uw speciale interesse en waarom?
Het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid. Neem bijvoorbeeld opleiden: we bepalen voor de medewerker wat goed is voor hem of haar. Dat moet anders. Geef mensen een mobiliteitsbudget waarmee ze hun ontwikkeling kunnen organiseren. Laat ze zelf initiëren wat daarmee te doen.


Welke hr-thema's spelen momenteel in uw organisatie?
Hr moet de taal van de business spreken. Die verbinding ontstaat door je actief binnen de organisatie te begeven, en door het management en medewerkers te bevragen. De informatie die dat oplevert kan je meetbaar maken en monitoren. En zo draagt hr bij aan organisatiedoelstellingen zoals het vergroten van doelmatigheid, engagement en het verbeteren van patiëntveiligheid.

 

Stellingen over HR

De komende jaren zal het vaste medewerkersbestand van multinationals met 50 procent dalen
Nee, een organisatie heeft een hart nodig. Zeker een zorgorganisatie als het AMC moet een herkenbaar gezicht hebben. De cultuur en procedures moeten gekend worden. Daar heb je een grote kern betrokken medewerkers voor nodig.


De rol van manager zou niet door één en dezelfde persoon vast uitgeoefend moeten worden, maar moeten rouleren (gedeeld leiderschap)
Managen is een rol en geen functie. Net zoals leidinggeven. Daar kan je best af en toe uitstappen. We kijken teveel naar statische functies en posities.


Vakmanschap (van een specialist c.q. professional) zou meer waardering moeten krijgen. De beloning zou ook hoger moeten zijn dan die van managers.
We moeten terug naar vakmanschap. Of dat in beloning tot uiting moeten komen is oud denken. De vernieuwing zit in ontwikkeling. Een organisatie blijft in beweging als mensen zich ontwikkelen.


Mensen moeten worden beloond naar prestatie, leeftijd zou geen rol moeten spelen
Ik vind dat we de arbeidsvoorwaarden veel meer moeten gaan laten aansluiten bij de levensfasemedewerkers en beloning op toegevoegde waarde. Je arbeidsvoorwaardenpakket zou anders van samenstelling moeten zijn, Een medewerker van rond de 30 heeft een ander bestedingspatroon en financiële risico's en behoeften dan een medewerker van rond de 40 en 50 jaar.


De vastgelopen arbeidsmarkt trekt niet vanzelf vlot, dit vraagt om grondige ingrepen
We zitten vast in oude paradigma's. Je moet out-of-the-box denken om de arbeidsmarkt in beweging te krijgen. Omdat er fundamentele stappen gezet moeten kunnen worden. Daarom moet de regelgeving versimpelt worden. Kijk eens naar arbeidsvoorwaardenarrangementen. Hoe houden we iemand aan het werk? Dat kan beter vanuit een stage dan vanuit de ww.


Mensen verbinden zich in de toekomst niet langer aan een organisatie, maar aan een uitdagende inhoudelijke klus
Ja, maar wel bij een organisatie die interessant is. Wat is je brand, waar sta je voor, wat voor ambitie wil je uitstralen? Daar kiezen mensen voor.


De hr-afdeling is zo druk met administreren dat zij vaak onvoldoende toekomt aan de zaken die veel meer het verschil maken
Je doet waar je energie in stopt en je krijgt de rol die je oppakt. De basis van hr blijft in de basis ook administratieve taken in zich houden. Dat moet niet weggenomen worden.


Schulden bij werknemers is een groot probleem. de werkgever mag en moet zich hier dan ook meer mee bemoeien
Ik hoef niet voor mijn medewerkers te zorgen. Ik moet wel alert zijn op de effecten op het werk en tijdig met hen in gesprek gaan.


Hr heeft geen affiniteit met ict
Hr heeft gebrek aan affiniteit met de technocratische en bedrijfskundige kant van de organisatie. Het is een goed idee om wiskundigen en econometristen mee te laten kijken in je hr-organisatie. Het lijkt mij een goed idee om evidence based hr neer te zetten. Waar moeten we mee stoppen omdat het onvoldoende toevoegt aan de bedrijfsdoelstellingen?


Zonder inzet en gebruik van geavanceerd e-hrm, inclusief interne social media, kan geen sprake zijn van modern en goed werkgeverschap
Het is een hulpmiddel dat aansluit bij deze tijd, het is geen randvoorwaarde. De doelgroep zit niet de hele dag achter een pc. We moeten er sterk voor waken dat we met het begrip Integrale verantwoordelijk niet een integrale werklast voor leidinggevenden introduceren.


Hr moet meer aandacht hebben voor metrics en analytics
Ja dat vind ik wel. Ik versta eronder: vanuit feiten denken en de problematiek helder hebben. Dat begrijpt een manager, van daaruit kan je interventies starten. Een voorbeeld: waar is de analyse dat het nieuwe werken zinvol is? Wat is de business case en de risico-analyse? Wat gaat mis als we het niet doen?


Om de hr business partner van de toekomst op te leveren, moet het onderwijs(systeem) grondig op de schop
Hr is vaak met de verkeerde dingen bezig. Maar het ontwikkelen van een visie op medewerkers is toch interessanter dan een hr-beleid? Hr moet een cool vak zijn. Leidinggevenden moeten het leuk vinden (en wij moeten het leuk maken) om in gesprek te zijn met hun medewerkers.


Individuele keuzes in pensioenregelingen zijn onzin, werknemers kunnen deze keuzes helemaal niet maken
Nee, er moet een nutsvoorziening als pensioenvoorziening zijn. We moeten niet voor mensen zorgen maar ze helpen. Maak het niet te complex en haal dingen weg waar je dan niet meer over na hoeft te denken. Waardoor je je kunt focussen op je werk.


De pensioenregeling moeten worden afgeschaft. Iedereen krijgt dan tegen dezelfde kosten een loonsverhoging
Nee, een bepaalde basis moet goed geregeld zijn. De basisvoorziening is afgestemd op onder andere wonen en eten. De ww is een ander verhaal. Een jongere wil hier wellicht geen aanspraak op maken en regelt het liever anders.


Associaties

Innovativiteit
Out of the box, vernieuwend en risiconemend gedrag.

Ondernemerschap
Verantwoordelijkheid nemen en daarop acteren.

Connectiviteit
Dialoog en in contact zijn.

Wendbaarheid
Een van de pijlers van de mensvisie op mensen en organiseren.

Eigenaarschap
Essentieel. Persoonlijk leiderschap. Verantwoordelijkheid nemen over je eigen toekomst, in de organisatie. Ieder vanuit zijn eigen rol. Wat ga jij doen en wat heb je van je leidinggevende nodig om je doel te bereiken? Als leidinggevende moet je lui worden, zodat de medewerker krachtig wordt.


Volg de HRtop100

linkedin-icontwitter-icon