Nomineren van HR directeuren gebeurd comminity based. Wanneer een HR Directeur is genomineerd, wordt er door HRcommunity voor deze directeur een profiel aangemaakt. In dit profiel worden de gegevens verwerkt die verstrekt zijn door de aandrager van de nominatie, aangevuld door informatie uit openbare bronnen op internet zoals Linkedin. Vervolgens wordt contact opgenomen met de HR Directeur om zijn/ haar profiel aan te vullen en of/ te wijzigen.

Voorop staat dat de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van privacy.

RaymakersvdBruggen en HRcommunity zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van gegevens door derden.

RaymakersvdBruggen en HRcommunity behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen zullen op deze pagina worden vermeld. Check daarom regelmatig deze pagina voor een update.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 7 september 2013

Volg de HRtop100

linkedin-icontwitter-icon